Πληροφορίες Αγοράς και Παραλαβής Όπλων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ
Απαραίτητη προυπόθεση είναι η κατοχή άδειας αγόρας κυνηγετικού όπλου η οποία εκδίδεται απο το πλησιέστερο Αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας.(ΠΡΟΣΟΧΗ χώρος φύλαξης του όπλου θεωρήται ο τόπος κατοικίας τον οποίο δηλώνετε.)

Για την έκδοση άδειας αγοράς πρέπει να προσκομίσετε στο τμήμα τα εξής:
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• 2 φωτογραφίες
• Βεβαίωση γιατρού (Ψυχίατρου ή Νευρολόγου ή Ειδικού παθολόγου)
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Συμπληρώνετε στο τμήμα)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αφού έχετε την άδεια αγοράς στα χέρια σας την υπογράφετε στο σημείο που λέει αγοραστής (σε όλα τα αντίγραφα) και μας την στέλνετε.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ COURIER
Ανατρέξτε στην κατηγορία χρήσιμα Links