ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1992  ---  30 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 ***